Om företaget

Välkommen till Taxi Tidaholm!

Företaget bildades år 1940.

Idag består företaget av 4 st delägare och cirka ett 20-tal anställda.

Kundkretsen utgörs av Västtrafik, olika företag och privatpersoner.

Våra tjänster består av persontrafik, bud- och varutransporter
Vi har över 60 års erfarenhet i branschen och arbetar över hela Sverige, de flesta transporterna sker inom bygden och västra Sverige.

Vi är medlemmar i Svenska Taxiförbundet, Taxi Skaraborg AB.

Nedan några av våra chaufförer: