Tjänster

Vi utför:

Med:

Fasta priser på Flyg - och Tågtaxi.

Vi kan ombesörja just Ditt företags behov av transporttjänster.

Fråga oss!

Inget uppdrag är för litet för oss.

Vi klarar pallgods upp till 750 kg i standardpall.

Våra telefonnr.:
0502-10072
0502-14443

Vårt faxnr.:
0502-12240